دانلود کتاب روانشناسی پرورشی نوین

✅ خرید آنی با سریع ترین درگاه بانکی

💵 لینک دانلود بعد از خرید برای شما نمایش داده خواهد شد

✅ فایل به صورت PDF می باشد

✅ محتوای دانلودی شما دارای 653 صفحه است

تصاویر پیش نمایش فایل خریداری شده​​​

پی دی اف کتاب روان شناسی پرورشی نوین علی اکبر سیف 653 صفحه PDF را برای شما علاقه مندان آماده شده است.

کتاب روانشناسی پرورشی دکتر سیف pdf

دانلود کتاب روانشناسی پرورشی نوین دکتر سیف

پی دی اف کتاب روانشناسی پرورشی نوین دکتر سیف

روانشناسی پرورشی نوین علی اکبر سیف

هدف های کلی این کتاب برای معلمان فعلی و آتی نوشته شده است؛ اما تمام کسانی که به صورت حرفه ای با غیر حرفه ای و مستقیم یا غیر مستقیم به آموزش و هدایت یادگیری دیگران می پردازند می توانند از موضوع های متنوع آن بهره بگیرند. هدفهای کلی این کتاب به این صورت هستند:

1. کسب دانش و مهارت های لازم درباره اصول و مبانی روانشناسی پرورشی به عنوان یک علم. ٢. کسب توانایی تشخیص، تحلیل، و تفسیر مسائل و مشکلات تحصیلی و اجتماعی دانش آموزان. ٣. کسب توانایی حل کردن مسائل و مشکلات تحصیلی و اجتماعی دانش آموزان در محیط آموزشگاه. ۴. آشنا شدن با نظریه ها، قوانین، و اصول روانشناسی یادگیری و انگیزش.

فهرست مطالب کتاب ذوان شناسی پرورشی نوین علی اکبر سیف:

بخش اول:

تعریف، موضوع، روش های پژوهش روان شناسی پرورشی

بخش دوم:

رشد (تحول) شناختی

بخش سوم:

یادگیری و انگیزش

بخش چهارم:

تفاوت های فردی در یادگیری

بخش پنجم:

هوش و تفکر

بخش ششم:

آموزش

بخش هفتم:

سنجش و ارزیابی